VINYASA KRAMA JOGA

Vinyasa (dyscyplina, ruch) + Krama (sekwencja, system) + Joga (połączenie)Vinyasa krama joga łączy przede wszystkim oddech z ruchem. W dalszej kolejności ruch przekłada się na przyjmowane pozycje czyli asany. Przyjmujemy je po to, by osiągnąć wygodę i stabilność. A wszystko to  ma na celu uspokojenie poruszeń umysłu. Zatem łącząc oddech z ruchem w logicznej całości asan, pracujemy nie tylko z ciałem fizycznym, ale poprzez jego doświadczanie, z materią naszego umysłu.


Przekaz zawarty w Vinyasa  krama jodze pochodzi od Trimulai Krisnamacharyi, który uznawany jest powszechnie za inicjatora nurtu współczesnej jogi. Głównie za sprawą swoich uczniów, którzy spopularyzowali jogę na zachodzie, m. in. K.P. Jois, B.K.S. Iyengar ,T.K.V. Desikachar oraz Śrivatsa Ramaswami czy A.G. Mohan. W swoim nauczaniu Krisnamacharya uważał, że istotą jogi jest to, że praktykujący  musi być ” prowadzony zgodnie z jego indywidualnymi zdolności w danym momencie “. Zatem joga może oznaczać inne rzeczy dla różnych ludzi. 

Vinyasa Krama Joga poprzez pracę z oddechem uczy uważności w każdym kolejnym  ruchu w ćwiczeniu. Asana ma być stabilna – to tworzy jej podstawę. Jednak spróbujmy bez oddechu trwać w pozycji drzewa czy psie z głową na dół . Jaki osiągniemy efekt? Czy o to nam chodzi? Choć pozycja może być prawidłowo ustawiona (w każdym ze szczegółów) to brak oddechu sprawia, że będzie to tylko martwa poza.
Wprowadzenie oddechu, który w sposób miarowy porusza się po ciele, nadaje pozycji lekkości, przestrzeni i mocy.