JOGA OCZU - AKTYWIZACJA I RELAKS - WARSZTATY

01.07.2019

godz. 18.00-19.30

Prowadząca Wirginia Cristin

 
Joga oczu to holistyczne zajęcia, które mają na celu relaksację i aktywizację mięśni oczu. Opiera się na metodzie Doktora Batesa, propagowanej przez AIEV, włoskie stowarzyszenie trenerów widzenia.
 Zajęcia te są przeznaczone dla osób przebywających dużo czasu przed komputerem, dla krótkowidzów i dalekowidzów i dla tych wszystkich, którzy chcą świadomie używać oczu i poprawić ich kondycję.
Dla osób z chorobami oczu ( typu jaskra, choroby siatkówki) wskazane są konsultacje indywidualne ponieważ niektóre ćwiczenia mogą być wręcz przeciwwskazane.

Na czym polega joga oczu?
Joga oczu to ćwiczenia holistyczne, polegające na aktywizacji mięśni odpowiedzialnych za widzenie. Ćwiczenia te angażują całe ciało i koordynują  ruch i wzrok. Ruch oczu jest możliwy dzięki mięśniom oczu, ale też działaniu mózgu który opracowuje obrazy, które widzimy. Joga oczu ma na celu miedzy innymi wzmocnienie widzenia peryferyjnego, które tracimy nosząc okulary, albo spędzając dużo czasu przed komputerem.


Czy joga oczu polepszy mój wzrok?

Joga oczu daje nam narzędzia, dzięki którym możemy polepszyć nasz wzrok, ale nie jest złotym środkiem na skorygowanie wad wzroku. Z pewnością pomoże usunąć zmęczenie oczu, nauczy w jaki sposób używać oczu tak, aby się nie męczyły przy długiej pracy przy komputerze, czy czytaniu... a z czasem mogą pojawić się nawet bardziej konkretne rezultaty.


Czym NIE jest joga oczu?

Przede wszystkim nie jest to indywidualna terapia. Są w niej uwzględnione indywidualne problemy wzroku, nie są one w tym wypadku leczone i traktowane w sposób indywidualny.
 Joga oczu nie jest też pigułką na polepszenie wzroku bez codziennego zaangażowania i pracy. Nie jest to też fitness oczu. Tak, polega ona na ćwiczeniach, natomiast są to ćwiczenia które wymagają relaksacji i płynnych ruchów tak aby mięśnie okołooczne nie były poddane stresowi. Optometria a joga oczu?

Joga oczu i optometria są spójne w niektórych ćwiczeniach i założeniach. Terapeuci metody Batesa są tez często optometrystami. Joga oczu jest natomiast holistycznym podejściem do oczu, które aby dobrze widzieć, muszą być w harmonii z całym ciałem. Dlaczego zajęcia grupowe?
Zajęcia grupowe pozwalają na wiele form ćwiczeń, których nie możemy wykonać samodzielnie. Świadomość, że nie tylko ja sam/a borykam się z problemami z oczami ułatwia ćwiczenia a konfrontacja może być źródłem inspiracji.Prowadząca Wirginia Cristin
Krótkowidz od siódmego roku życia. Sama „zakosztowała” trudności wynikających  z bardzo dużej wady wzroku. Poznała metodę Batesa i uczestniczyła, i cały czas uczestniczy, w kursie nauczycielskim Metody Batesa zorganizowanym przez AIEV, pod nadzorem Maurizio Cagnoli.